Projectplan VVN-Roermond over verkeersveiligheid in Leeuwen

Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor een leefbare omgeving. VVN Roermond brengt met buurt en wijkvertegenwoordigers de verkeersproblematieken in hun omgeving in beeld en voorziet die van adviezen.

Zo is het Projectplan Leeuwen tot stand gekomen.

Het geeft aan welke verkeersveiligheidsknelpunten er in de kern Leeuwen (al meerdere jaren) spelen en op welke wijze bewoners denken hierin een oplossing te zien, die steun kan krijgen van VVN Roermond.

Bevindingen:

  • De kern Leeuwen heeft in totaal maar drie ontsluitingswegen. Twee zijn dusdanig belangrijk dat daar meer onveiligheid wordt ervaren;
  • Grenzend aan bedrijventerreinen, veroorzaakt veel doorgaand vrachtverkeer door de erftoegangswegen in Leeuwen;
  • In het verleden is een vrachtwagen verbod voor doorgaand vrachtverkeer ingesteld dit wordt massaal genegeerd;
  • In de dorpskern wordt door veel verkeer (gevoelsmatig) te hard gereden;
  • Verkeerstelling geeft duiding aan de problematiek.

Op basis van de analyse van VVN-Roermond zijn mogelijke oplossingsprincipes opgesteld die aan de gemeente worden voorgelegd. De oplossingen zijn met kleine ingrepen op te lossen waarmee de verkeersveiligheid Leeuwen zowel subjectief als objectief kan toenemen.

VVN Roermond heeft het projectplan voorgelegd een VVN Limburg en die ondersteunen het opgesteld plan.

Tags: geen tags

Reacties zijn gesloten.