Het Dorpscomité Leeuwen draagt, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorg voor de leefbaarheid van ons dorp als een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. In het Dorpscomité zijn vertegenwoordigers van de verenigingen, aangevuld met betrokken dorpsbewoners, verenigd. Door aansluiting bij bestaande wijkstructuren en burgerinitiatieven wordt de gemeenschapszin en de sociale cohesie in Leeuwen versterkt.

Het blijkt steeds meer noodzakelijk om onze stem richting gemeente, provincie en bedrijven te laten horen. Opdat de belangen van ons dorp nu en in de toekomst behartigd worden.