Voorzitter a.i./secretaris, Charlotte van Dijk – Pieters, 06 51 151 555

Penningmeester, Elly Joosten, 06 13 815 079

Bestuurslid, Marjo Gommans

Klankbordgroep: Frank Kleeven, Ger Versteegen, Toon Slijpen

Werkgroep Bedrijventerrein

Werkgroep Verkeer